מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

פסיקותיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחס למדינה ויום העצמאות

ע"י: הרב יגאל חבשוש