מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

יחסו של הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל למדינת ישראל

ע"י: הרב ישי הורן