מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

הקמת המדינה מראות עני מורנו הרב הדרי זצל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור