מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

המורכבות ביום העצמאות ובגאולה

ע"י: הרב אריה שפירא