מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

שיחה בפרשת פורים - הלחם לעמלק מחר(2)

ע"י: הרב אברהם ריבלין