מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

הגאולה הקרובה במשנתו של הגר"א ודברי התחזקות ואמונה בה' חשוון.

ע"י: הרב אליהו זילברמן