מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

פרק חלק דף צ"א ע"א-ע"ב גביהא בן פסיסא

ע"י: הרב מרדכי אלון