מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

פרק חלק דף צ"ט ע"א

ע"י: הרב מרדכי אלון