מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

פרק חלק דף צ"ז-צ"ח

ע"י: הרב מרדכי אלון