מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

פרק חלק דף ק"ו ע"ב

ע"י: הרב מרדכי אלון