מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

פרק חלק דף ק"ח ע"א דור המדבר

ע"י: הרב מרדכי אלון