מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

שיחה לקראת יום פטירת רחל אמנו על הגירוש מגוש קטיף

ע"י: הרב מרדכי אלון