מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

קנאים פוגעים בו לענין מסירת שטחי ארץ ישראל

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר