מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

שיעור מס' 4 פסקאות ג' ד'

ע"י: הרב שלמה אבינר