מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

מסכת יומא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ