מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

הקטרת קטורת ע"י צדוקים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ