מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

שני כהנים רצים בכבש וכו'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ