מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

חשיבות לימוד ההלכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי