מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

נתיב התורה פרק ז' חלק ג'

ע"י: הרב יהודה עובדיה