מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

נתיב התורה פרק י' חלק ג' תינקות של בית רבן

ע"י: הרב יהודה עובדיה