מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

נתיב התורה פרקים י"א-י"ב

ע"י: הרב יהודה עובדיה