מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

נתיב התורה חזרה על סוף פרק י"א

ע"י: הרב יהודה עובדיה