מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

נתיב התורה פרקים י"ב-י"ג

ע"י: הרב יהודה עובדיה