מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

היחס לנצרות הרב הינו הרב הראשי של קהילת רומא כב' טבת

ע"י: הרב שמואל אסאני