מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמונה קבצים

חוכמת הקודש מתוך חוכמת האמת פסקה ע' שיעור א'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי