מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור א' פרק א' חלק א'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר