מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ו' פרק ב' חלק ב'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר