מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ז' פרק ב' חלק ג'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר