מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ח' פרק ב' חלק ד'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר