מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י' פרק ג' חלק א'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר