מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"ב פרק ג' חלק ג'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר