מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"ד פרק ג' חלק ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר