מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ט"ו פרק ד' חלק א'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור