מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"ט פרק ה' חלק ב'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר