מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ו' "הקול קול יעקב והידים ידי עשו"

ע"י: הרב גדי שלוין