מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ז' נפש הלוחם והיחס לאויב

ע"י: הרב גדי שלוין