מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ח' חיוב תלמידי חכמים במלחמת מצווה

ע"י: הרב גדי שלוין