מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י' פיסקה א'

ע"י: הרב גדי שלוין