מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה

התבוננות בהנהגת ה' עקב השרפה בכרמל חלק א'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ