מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"א פיסקה א' חלק ב'

ע"י: הרב גדי שלוין