מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"ב פיסקה ב'

ע"י: הרב גדי שלוין