מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור י"ד פיסקה ב' חלק ג' - "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו"

ע"י: הרב גדי שלוין