מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

שיעור ט"ז פיסקה ג' חלק ב'

ע"י: הרב גדי שלוין