מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

ביטחון והשתדלות כיסודות האמונה על פי החזון איש ורמב"ן ורבנו יונה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ