מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ב' הקדמה חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר