מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ג' הקדמה חלק ב'

ע"י: הרב אבנר ששר