מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

שיעור ג' פרק א' חלק ג' ופרק ב' חלק א'

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל