מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ד' הקדמה חלק ג'

ע"י: הרב אבנר ששר