מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ה' הקדמה חלק ד'

ע"י: הרב אבנר ששר