מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

תחילת פרק י"ז

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל